Screening van ZZP’ers in de zorg bij TFP-Support

9 april 2024

Het aan­tal zzp’ers in de zorg is in 2023 toegenomen met 13.779 zzp’ers, een toe­name van 7 %. In het jaar 2022 nam het aan­tal zzp’ers toe met 24.162 per­so­n­en. Er is dus nog steeds sprake van groei, maar wel een afne­mende groei. Helaas kiezen niet alle (nieuwe) ZZP’ers ervoor om zelf­s­tandi­ge te wor­den met […]

Lees meer

Voordelen van ZZP’ers in de Gehandicaptenzorg

8 maart 2024

Een van de groot­ste uitdagin­gen bin­nen de heden­daagse gehand­i­capten­zorg is het vin­den van geschikt per­son­eel, en het rond­kri­j­gen van de roost­ers. Tra­di­tion­eel gezien bestaat het per­son­eels­be­stand uit medew­erk­ers in loon­di­enst, maar er wordt meer en meer gebruik gemaakt van zzp’ers.Hoewel er vaak negatief wordt gekeken naar ZZP’ers in de zorg, wil ik in deze blog […]

Lees meer

Flexibel werken in de zorg: Tips voor Zorgprofessionals op Eigen Wijze

2 februari 2024

Hey Zorg­pro­fes­sion­al! Leuk dat je langskomt bij onze blog, waar we de mogelijkhe­den verken­nen voor zelf­s­tandi­ge zorg­pro­fes­sion­als (ZZP’ers) om wat meer flex­i­biliteit toe te voe­gen aan hun lev­en in de zorg­w­ereld. Als ZZP’er in de zorg kom je voor unieke uitdagin­gen en kansen te staan, en mid­dels deze blog willen we je wat hand­i­ge inzichten […]

Lees meer
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Call Now Button