Vind direct de juiste zzp opdracht.

TFP — Support voorziet in verschillende ZZP zorgopdracthen, zowel flexibel als vast werk.
Werk jij als ZZP’er in de zorg en ben je op zoek naar ZZP vacatures? Dan bij je bij TFP-Support aan het juiste adres! Wij beschikken over een breed aanbod van ZZP opdrachten in de zorg. Je kunt hierbij denken aan functies als persoonlijk begeleider, ambulant begeleider, woonbegeleider, Verzorgende IG, ZZP verpleegkundige, zowel in de gehandicaptenzorg als in de jeugdzorg. Onze intercedenten helpen je graag op weg bij het vinden van passende periode opdrachten of losse diensten!

 

Werken als ZZP’er in de zorg

Als ZZP’er in de zorg heb je meer ver­ant­wo­ordelijkhe­den dan in loon­di­enst, maar ook veel meer vri­jheid. Je bepaalt namelijk zelf wan­neer en welke dien­sten jij werkt, en je bepaalt dus zelf ook je eigen vri­je dagen en vakanties. Echter zal je wel meer din­gen zelf moeten rege­len, zoals je verzek­erin­gen en je pen­sioen. Samen met jou gaan we op zoek naar geschik­te opdracht­en die, die zow­el qua tak­en als tarief goed bij jou aansluiten als ZZP zorgprofessional.


Waarom werken als ZZP’er bij TFP-Support?

  • Breed aanbod van diverse ZZP zorg opdrachten;
  • Persoonlijke loopbaanbegeleiding;
  • Ontzorging in het facturatieproces;
  • Mogelijkheid tot volgen van cursussen en trainingen.

 

ZZP Begelei­der
Als Begelei­der help je en onder­s­te­un je cliën­ten in het dagelijks lev­en. Dit kan bij de client thuis (ambu­lant) of op een woon­groep zijn. Als ZZP Begelei­der zorg je voor de juiste begelei­d­ing en ver­zorg­ing van de cliën­ten, en help je hen om het beste uit zichzelf te halen.


ZZP Verzorgende IG

Als Ver­zor­gende IG help je de cliën­ten met de Algemene Dagelijkse Lev­ensver­richtin­gen en voer je indi­en nodig ver­pleegtech­nis­che han­delin­gen uit. Denk hier­bij aan wassen en omk­le­den van de client, en eventueel het toe­di­enen van de juiste medicatie.

Werken op een gedragsgroep

ZZP Pedagogisch medewerker

Als Ped­a­gogisch Medew­erk­er houdt jij je bezig met het begelei­den en ver­zor­gen van kinderen. Je brengt struc­tu­ur aan in hun lev­en en plant leuke activiteit­en met ze in. Dit kan op een jeugdin­stelling zijn, maar ook op een BSO of een AMV locatie. 


Welke regio’s zijn er ZZP Zorg Opdrachten beschikbaar?

TFP-Sup­port is lan­delijk actief en biedt door heel Ned­er­land ver­schil­lende ZZP zorg opdracht­en aan. Er is alti­jd een werk­plek in de buurt voor zzp’ers in de zorg, echter is TFP-Sup­port met name actief in regio Oost-Nederland.

Deze zorgprofessionals gingen jou voor!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Call Now Button