Werken als ZZP’er bij TFP-Support

Bij TFP-Sup­port hebben wij een ruim aan­bod van diverse ZZP opdracht­en in de zorg. Werken als ZZP’er in de zorg bij TFP-Sup­port is geheel vri­jbli­jvend; of je nou extra losse dien­sten zoekt voor erbij of juist een peri­ode opdracht aan wilt gaan, alles behoort tot de mogelijkhe­den! Wij nemen je zo veel mogelijk (admin­is­tratief) werk uit han­den, zodat jij je volledig kan focussen op het ver­lenen van kwal­i­tatief hoogstaande zorg. Zo zor­gen wij onder andere voor jouw overeenkom­sten en rege­len we jouw fac­turatie. Wij werken uit­slui­tend met zui­v­ere bemid­del­ing.

Aanmeldprocedure

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Call Now Button