Werken als ZZP’er bij TFP-Support

Bij TFP-Sup­port hebben wij een ruim aan­bod van diverse ZZP opdracht­en in de zorg. Werken als ZZP’er in de zorg bij TFP-Sup­port is geheel vri­jbli­jvend; of je nou extra losse dien­sten zoekt voor erbij of juist een peri­ode opdracht aan wilt gaan, alles behoort tot de mogelijkhe­den! Wij nemen je zo veel mogelijk (admin­is­tratief) werk uit han­den, zodat jij je volledig kan focussen op het ver­lenen van kwal­i­tatief hoogstaande zorg. Zo zor­gen wij onder andere voor jouw overeenkom­sten en rege­len we jouw fac­turatie. Wij werken uit­slui­tend met zui­v­ere bemid­del­ing.

Let op! Sol­lici­teer jij voor een func­tie in de gehand­i­capten­zorg? Dan is het belan­grijk dat je ADL bek­waam bent en bereid bent om dien­sten met ADL te werken. Sta je open voor deze dien­sten, maar heb je nog geen ervar­ing met bijvoor­beeld ADL zorg of tilliften? Geen prob­leem, via de TFP-Acad­e­my helpen wij je graag om je te ontwikke­len tot een complete(re) zorgprofessional!

Super bureau!!! Staan alti­jd voor je klaar met elke vraag op elke tijd­stip. Super leuke diensten.

Hasan G.

Google

TFP-sup­port is een heel fijn bureau om samen mee te werken. Erg behulpza­am, vrien­delijk en denkt met je mee aan mogelijkheden.

Bas E.

Google

TFP-sup­port is een fijn uitzend­bu­reau om mee samen te werken. Medew­erk­ers zijn heel professioneel.

Car­li de F.

Google

Super bureau! Goed in con­tact, snelle reac­ties, fijne samen­werk­ing, veel dien­sten en goede bemiddeling

Flan N.

Bestem­ming

Pro­fes­sioneel en flexibel

Stan L.

Google

Zeer vrien­delijk en duidelijk qua com­mu­ni­catie! Top bedrijf 

Levi F.

Google

Goede ervar­ing met TFP-sup­port. Goede en snelle com­mu­ni­catie en leuke werk­plekken! Ik raad het iedereen aan.

Guus­je te H.

Bestem­ming

Een heel fijn bureau om samen mee te werken. Ze luis­teren echt naar je wensen en komen afsprak­en goed na. Kan het bureau iedereen aanraden!

Xezal U.

Google

Zeer fijn bureau in de com­mu­ni­catie en flex­i­biliteit mocht er wat zijn kun je alti­jd bellen. Een gemakkelijke/duidelijke TFP sup­port app om evt dien­sten op aan te nemen. Tevre­den over het werkaan­bod 🙂 TOP

Redouan L.

Google

Momenteel ben ik werkza­am bij TFP en het bevalt mij enorm goed! Ik heb al heel wat ervar­ing op mogen doen bij andere bureaus en heb hieruit de con­clusie kun­nen stellen dat het erg goed geor­gan­iseerd is bij TFP. 

Mohamed A.

Google

Ik werk bij TFP-Sup­port sinds een paar weken, en heb het hele­maal naar mijn zin. Leuke collega’s. Leuke pro­jecten. En word goed geholpen naar dien­sten die bij mij passen. Snelle en duidelijke com­mu­ni­catie. Ik kan TFP-Sup­port zek­er aanraden!

Diego van O.

Google

Top bureau. Goede com­mu­ni­catie en leuke werkplekken.

Mick W.

Google

Erg tevre­den over het werkaan­bod, maar vooral ook over de vrien­delijkheid, flex­i­biliteit en bereik­baarheid van de medewerkers!

Ikram S.

Google

TFP-Sup­port heb ik leren ken­nen als een fijne, warme organ­isatie, waar pro­fes­sion­aliteit en per­soon­lijke betrokken­heid hand in hand gaan. Met veel ken­nis van zak­en en vertrouwen, heeft TFP-sup­port me geholpen aan een nieuwe uitda­gende baan!

Mesut A.

Google

Aanmeldprocedure

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Cart

Winkelwagen

Call Now Button