Door 2 mei 2024

TFP-Support is al jarenlang een gevestigde naam binnen de wereld zorgbemiddelingsbureaus, maar wie zitten er nou eigenlijk achter? Om de medewerkers achter TFP-Support te leren kennen, zullen we hen de komende tijd één voor één aan jullie voorstellen in onze blog! We beginnen met Calvin, Planner en recruiter bij TFP-Support.

 

Wie is Calvin?

Mijn naam is Calvin, ik ben 25 jaar en in woon in het prachtige Ruur­lo. Mijn vri­je tijd breng ik graag met mijn vriendin en mijn vrien­den door. Ik haal er energie uit als ik ben omringd met mensen. Ik hou van lekker eten en één van mijn favori­ete activiteit­en in de zomer is dan ook barbecueën!

 

Wat is je functie bij TFP-Support?

Bij TFP-Sup­port werk ik als plan­ner en recruiter. Als plan­ner zorg ik er met mijn collega’s voor dat de plan­ning alti­jd rond is en dat dit zo vlekkeloos mogelijk ver­loopt. En als recruiter ben ik alti­jd op zoek naar de per­fecte werk­match tussen zor­gin­stelling en zorgprofessional.

 

Waarom gekozen voor TFP-Support?

Ik heb gekozen voor TFP-Sup­port omdat ik toe was aan een nieuwe uitdag­ing. Ik mocht een dag­je mee kijken om te zien hoe alles er aan toe gaat bin­nen dit bedri­jf. Ik kreeg als snel een goed beeld van het werk en er was meteen een klik met de collega’s. Halver­wege de dag was ik er al over uit… deze kans moet ik pakken!

 

Welk beeld dat je van tevoren van dit werk/bedrijf had, bleek in de praktijk heel anders te zijn?

Voor­dat ik ben begonnen bij TFP-Sup­port werk­te ik bij een bouw­markt, wat ik ook heel leuk vond maar het is natu­urlijk totaal iets anders. Het was even de vraag of kan­toor­w­erk wel echt bij mij zou passen. Miss­chien zou ik het wel hart­stikke saai vin­den om veel aan een bureau te zit­ten. Maar nu, bij­na een jaar lat­er ben ik volledig op mijn plek en is het alles­be­halve saai bij TFP-Support!

 

Wat vind je leuk aan je werk?

Wat ik heel fijn vind bij TFP-Sup­port is dat je zelf veel inspraak hebt. Als je nieuwe ideeën hebt mag je din­gen proberen en we doen alles echt in teamver­band. Ook vind ik het heel leuk dat ik weke­lijks nieuwe mensen ont­moet. Ieder per­soon is natu­urlijk anders en dat vind ik heel interessant.

 

Wat is je favoriete gespreksonderwerp met collega’s tijdens de pauze?

De gesprek­son­der­w­er­pen ver­schillen iedere dag weer, het kan echt over­al over gaan. Waar het over gaat maakt me ook niet veel uit, als het maar gezel­lig is en we kun­nen lachen met elka­ar. Vaak gaat het over din­gen die we hebben meege­maakt wat toch wel geregeld eindigt in de slappe lach!

 

Wat is het meest waardevolle dat je hebt geleerd bij deze werkgever?

Alles overzichtelijk houden wan­neer er veel din­gen tegelijk gebeuren. Soms word je gemaild, gebeld en geappt in een tijds­bestek van een min­u­ut. Je kunt natu­urlijk niet alles tegelijk doen dus ik moest leren pri­or­iteit­en te stellen en zorgvuldig te werk te gaan. First things first!

 

Wanneer ga jij met een blij gevoel naar huis?

Als alle aangevraagde dien­sten opgelost zijn met de juiste per­so­n­en. Dit is natu­urlijk iedere dag weer de missie van dit werk. Wan­neer de zor­gin­stellin­gen tevre­den zijn over de ZZP’ers die komen werken en de ZZP’ers leuke dien­sten hebben gew­erkt of gaan werken stap ik met een blij gevoel in de auto als mijn dag erop zit!

 

Waarom ben je trots op je werk?

Er zijn nog alti­jd enorme teko­rten in de zorg en veel zor­gin­stellin­gen lopen tegen per­son­ele uitdagin­gen aan. Door het werk wat we doen kri­j­gen de hulp­be­ho­evende per­so­n­en de zorg die ze zo hard nodig hebben. En dat we daar­voor kun­nen zor­gen met dit team is toch wel iets om echt trots op te zijn.

 

Wat is het meest bijzondere moment dat je de afgelopen maand hebt meegemaakt in je werk?

Een paar dagen gele­den werd ik rond elf uur s ’avonds gebeld. Ze had­den met spoed iemand nodig op de groep. Soms ben je veel aan het rond­bellen en zo laat kan het lastig zijn om nog iemand op de dienst te kri­j­gen. Maar deze keer was het de eerste ZZP’er die ik belde. Hij stapte meteen in de auto en was bin­nen 15 minuten op de groep! Dat was echt wel weer even een besef momen­t­je dat de ZZP’ers echt wat over hebben voor het werk dat ze doen.

 

Hoe zie jij de toekomst bij TFP-Support?

Zolang er zor­gin­stellin­gen zijn die tegen de huidi­ge prob­le­men aan­lopen zullen wij er zijn om ze hier­mee te helpen. De samen­werkin­gen die we op dit moment hebben ver­lopen super en dit willen we natu­urlijk graag zo houden. We zijn als bedri­jf klaar om weer verder te groeien. En zouden graag nog meer zor­gin­stellin­gen helpen met de roost­ers rond te krijgen!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Call Now Button

Share