TFP-Support Proefmaand

Heeft uw zor­gin­stelling met regel­maat behoefte aan flex­i­bel per­son­eel? En wordt u vaak gebeld door ver­schil­lende zorgbe­mid­del­ings­bu­reaus, maar vin­dt u het lastig om de juiste keuze te mak­en? Kies dan voor de TFP-Sup­port proefmaand!

Om eventuele twi­jfel weg te nemen hebben wij de TFP-Sup­port Proef­maand in het lev­en geroepen. Bij TFP-Sup­port zijn wij namelijk over­tu­igd van de kwaliteit van ons per­son­eel, en zor­gen wij al ruim 5 jaar lang voor de per­fecte werk­match tussen zor­gor­gan­isatie en zorg­pro­fes­sion­al. Dankz­ij onze jaren­lange ervar­ing zijn wij dus­danig over­tu­igd van de kwaliteit van ons per­son­eel en onze dien­stver­len­ing, dat wij u graag ken­nis lat­en mak­en met onze organ­isatie door mid­del van onze TFP-Sup­port Proefmaand.

Voordelen proefmaand

Deze Proef­maand houdt in dat u de gehele maand GEEN bemid­del­ingskosten betaalt, maar slechts het tarief van de zorg­pro­fes­sion­al. Zo kunt u tegen een gere­duceerd tarief de dien­stver­len­ing en zorg­pro­fes­sion­als van TFP-Sup­port ervaren, om te kijken of onze werk­wi­jze en zorg­per­son­eel aansluit bij uw zor­gor­gan­isatie . Wan­neer de proef­maand voor­bij is, bent u geheel vrij om te beslis­sen of u de samen­werk­ing met TFP-Sup­port wilt voortzetten. U zit ner­gens aan vast en komt niet voor ver­bor­gen kosten te staan.

In de TFP-Sup­port Proefmaand:

  • Kunt u 1 maand gebruik mak­en van TFP-Sup­port zorg­per­son­eel, van MBO 2 tot en met WO niveau.
  • Kunt u 1 maand kosteloos gebruik mak­en van de TFP-Sup­port app.
  • Kunt u 1 maand kosteloos gebruik mak­en van de gebruiksvrien­delijke TFP-Sup­port plan­ning & fac­turatie software.
  • Betaalt u slechts het uur­tarief van de ZZP’er, en dus GEEN bemiddelingskosten.
  • Komt u niet voor ver­bor­gen kosten te staan.


*let op, u kunt alleen gebruik mak­en van de TFP-Sup­port Proef­maand tot en met mei 2023.

0 +

zorgorganisaties gingen u voor


Bent u op zoek naar zek­er­heid van ervaren en flex­i­bel inzetbare zorg­pro­fes­sion­als, en wilt u dit een maand lang uit­proberen tegen een gere­duceerd tarief? We gaan graag met u in gesprek over een samen­werk­ing die het beste bij uw zor­gor­gan­isatie past! Vul het onder­staande con­tact­for­muli­er in, en een van onze ervaren interce­den­ten zal con­tact met u opne­men voor de mogelijkhe­den. 
Voor meer infor­matie over de TFP-Sup­port Proef­maand kunt u gerust bellen met een van onze ervaren interce­den­ten (+31 6 41 36 90 44)!

 

Zorgorganisaties aan het woord:

‘’Bij TFP-Sup­port rea­geren ze heel vlot en weten ze wat we op onze locatie nodig hebben.
De kwaliteit van de ingezette medew­erk­ers is ook erg goed!’’ 
L.K.
Zor­gor­gan­isatie

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Cart

Winkelwagen

Call Now Button