Vacature beleidsmedewerker Stichting Odig

By 16 november 2022

Vaca­ture belei­dsmedew­erk­er Wat ga je doen bij deze vaca­ture als belei­dsmedew­erk­er bij Sticht­ing Odig? . Bij deze sticht­ing, met als aan­dachts­ge­bied inburg­er­ing, par­tic­i­patie, huisvest­ing en asielop­vang, ben je werkza­am op het gebied van maatschap­pelijke opgaven in het soci­aal domein. Je bent ver­ant­wo­ordelijk en neemt het voor­touw wat betre­ft asielop­vang, inte­gratie, huisvest­ing en inburg­er­ing van de […]

Read More
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Call Now Button